Амбулаторія загальної практики сімейної медицини PDF Друк
                    

       АЗПСМ   с.Рокосово   

 На території села Рокосово діє амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

 Амбулаторія обслуговує понад п’ять тисяч мешканців с.Рокосово та с.Вертеп.

        Щодня лікарями проводиться прийом місцевих жителів. Планова потужність амбулаторії – 60 відвідувань на зміну. В закладі працюють 2 лікарі загальної практики/сімейної медицини, 2 лікарі-стоматологи, 4 медичні сестри, 1 лаборант, 1акушерка.

    Головний лікар загальної практики - сімейної медицини, депутат Хустської районної ради  – Гінцяк Михайло Омелянович.

    Лікар загальної практики - сімейної медицини – Караслай Любов Михайлівна

        Лікар-стоматолог - Федурця Марія Василівна

        Лікар-стоматолог – Кацалап Віталій Іванович

       Приміщення амбулаторії розташовано на другому поверсі адмінбудинку Рокосівської сільської ради з окремим входом. Загальна площа амбулаторії становить 303,6 кв.м. Даний медичний заклад забезпечений відповідним медичним обладнанням. Приміщення відповідає зразковим санітарним нормам.

 На базі АЗПСМ відкрито денний стаціонар на 6 ліжок.

       Амбулаторія включає:

      - денний стаціонар;

      - лабораторію;

      - маніпуляційний кабінет;

      - акушерський кабінет;

      - кабінет фізіотерапії;

      - кабінет лікувальної фізкультури;

      - два стоматологічні кабінети;

      - кабінет щеплень.

Основними завданнями амбулаторії загальної практики / сімейної медицини є:

 • Проведення комплексу профілактичних заходів з попередження захворювань, травм та отруєнь, зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед населення с.Рокосово та с.Вертеп.
 • Надання хворим кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги в умовах амбулаторії та вдома.
 • Раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і лікування хворих, за наявності показань забезпечення направлення хворих на консультування та госпіталізацію в інші лікувально-профілактичні заклади.
 • Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т. д).
 • Своєчасне взяття на облік осіб, які підлягають диспансеризації, та забезпечення динамічного спостереження за станом їх здоров'я, проведення лікувально-оздоровчих заходів.
 • Направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію.
 • Проведення профілактичних щеплень, у встановленому порядку повідомлення санітарно-епідеміологічної станції про інфекційне, паразитарне та професійне захворювання, отруєння населення, виявлені порушення санітарно-гігієнічних вимог та ін.
 • Проведення санітарно-протиепідемічних заходів на прикріпленій території.
 • Навчання пацієнтів методам зміцнення здоров'я та профілактики захворювань, покращання репродуктивного здоров'я та навчання методам планування сім'ї.
 • Гігієнічне виховання дітей та підлітків.
 • Впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду роботи амбулаторно-поліклінічних закладів.
 • Організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю прикріпленого фельдшерсько-акушерського пункту в с.Вертеп.
 • Подання пропозицій до територіальних органів охорони здоров'я щодо покращання медичного обслуговування населення.

   Крім того, окремо у с.Вертеп діє фельдшерсько-акушерський пункт.

       Фельдшер - Ярош Оксана Іванівна.

Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) є амбулаторно-поліклінічним закладом первинної ланки з надання долікарняної медико-санітарної допомоги  населенню с.Вертеп і відіграє важливу роль у лікувально-профілактичному обслуговуванні, проведенні комплексу профілактичних і оздоровчих заходів, а також санітарно-просвітницькій та протиепідемічній роботі.