РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2013 PDF Друк

 Рокосівська сільська рада, 04350139   
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

  

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Джерело фінансування 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки 

Газ природній

2274

Місцевий бюджет

-

Закупівля в одного учасника

Січень

2013 р.

-

-

        Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів 

                              від  29 січня 2013 р. 1 .

  Голова комітету з    

  конкурсних торгів 

Лалакулич В.Л.
(прізвище, ініціали) 

_______________
      (підпис)    М. П. 

  Секретар комітету з

  конкурсних торгів 

Поп Н.М.
(прізвище, ініціали) 

_______________
        (підпис)