РІШЕННЯ № 46 PDF Друк

 

alt 

УКРАЇНА

РОКОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

              ІІ   СЕСІЯ   VIІ   СКЛИКАННЯ   

  

  

РІШЕННЯ № 46

 

Від  02.02.2016 року                                                                                                                             с. Рокосово

 

Про встановлення ставки акцизного податку

в частині реалізації суб’єктами господарювання

 роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 у Рокосівській сільській раді  

                Відповідно до Закону України від 28.12.2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до  Податкового кодексу

України   із внесеними до нього змінами,Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами керуючись ст.ст.26, 59, 73 Закону України

 від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, ст..215 Податкового

кодексу України , сільська рада  

           В И Р І Ш И Л А:  

           1. Встановити на території Рокосівської сільської ради ставку акцизного податку в частині реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків від вартості реалізованих підакцизних

товарів (з податком на додану вартість).

           До підакцизних товарів з реалізації через роздрібну торговельну мережу належать: алкогольні напої, пиво,

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються

як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне.

1.1. Об’єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

1.2. База оподаткування: вартість  (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі.

 2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 02.02.2016 року. 

3.Доручити секретарю ради  здійснити в установленому порядку оприлюднення  цього рішення у місцевих засобах

масової інформації, дошці оголошень  та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету і фінансів ,

соціально-економічного та культурного розвитку. 

Сільський голова                                        П.І. Джуга