РІШЕННЯ СЕСІЇ PDF Друк

 

alt 

УКРАЇНА

РОКОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ІІ    СЕСІЯ   VIІ   СКЛИКАННЯ   

   

 

РІШЕННЯ №47

 

Від  02.02.2016 року                                                                                                               с. Рокосово

 

Про встановлення ставки податку

на нерухомемайно, відмінне від

земельної ділянки

 

              Відповідно до Закону України від 24.12.2015року  «Про внесення змін до  Податкового кодексу України»

ст.ст. 26, 59, 73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, сільська  рада

                                                                                  В И Р І Ш И Л А:  

           1. Встановити на території Рокосівської сільської ради ставки податку на нерухомемайно, відмінне від

земельної ділянки (додаток №1).

2. Вважати таким, що втратив чинність п.5 рішення ХХІІІ-ї сесії VІ- го скликання Рокосівської сільської

ради №649 від 16.10.2015року

3.Доручити секретарю ради  здійснити в установленому порядку оприлюднення  цього рішення у місцевих

засобах масової інформації, дошці оголошень  та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету і фінансів ,

соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

Сільський голова                                       П.І. Джуга

 

                                                                                                                                Додаток  №1

                                                                                                                до рішення №47  І-ої сесії

                                                                                              VІІ-го скликання від02.02.2016 року

                                               

Про встановлення  ставок податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки

 

 1.Затвердити ставки податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб

за 1 кв. метр, загальної площі об’єкта житлової нерухомості у розмірі 0,1 відсотку  та нежитлової

нерухомості (господарських будівель  та споруд) у розмірі 0,05 відсотків від розміру мінімальної заробітної

плати встановленої законом на 1 січня звітного року  та викласти його в такій редакції,а саме:

       І.1 Ставку податку на нерухоме майновідмінне від земельної ділянки,для фізичних 

осіб зменшити базу оподаткування об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що

перебувають у власності фізичної особи платника податку, а саме:

           а) – для  квартири/квартир незалежно від їх кількості-  60 кв. метрів;

           б) – для житлового будинку/будинківнезалежно від кількості – на 120 кв.метрів;

           в) – для різних типів об’єктівжитлової площі, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у

власності платника податку квартири/квартир тажитлового  будинку будинків, у тому числіїх часток) на 180 кв.

метрів;

    2.  Затвердити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для юридичних осіб та 

суб»єктів підприємницької діяльності за 1 кв. метр, загальної площі об’єкта нежитлової нерухомості у розмірі 0,5

відсотків від розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного року. 

 

                                     Від сплати податку звільняються :


-         органи місцевого самоврядування, які повністю утримуютьсяза рахунок державного або місцевого бюджетів;

-         релігійні організації України , статути (положення ) якихзареєстровано у встановленому законом порядку.

-         дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежновід форм власності і джерел фінансування, заклади

культури, освіти, охорониздоров’я, соціального захисту фізичної культури та спорту, які повністю утримуються

за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

                  


Сільський голова                                       П.І. Джуга