РІШЕННЯ № 353 від 20.06.2018 р. PDF Друк
 

 

УКРАЇНА

РОКОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

        VІІ   СЕСІЯ   VІІ СКЛИКАННЯ (ІІ-засідання)

 


Рішення №353        

“20 “ червня 2018 року                                                                     с. Рокосово

                                                                             

«Про місцеві податки і збори на 2019 рік ».

                                    

                 Відповідно до Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   сесія Рокосівської сільської ради

 

                                              В И Р І Ш И Л А   :

     1. Затвердити місцеві податки і збори на 2019 рік              

           - ставки єдиного податку ;

                                                   (додаток 1)

         - транспортний податок ;

                                                   (додаток 2 ).

           - акцизний податок

                                                   (додаток 3)

      

     2.Оприлюднити дане рішення на сайті сільської ради (http://sr-rokosovo.gov.ua) та

       дошці оголошень сільської ради .

3 Вважати таким, що втратило чинність рішення від 07.07.2017 року №240

     шостої сесії сьомого скликання  

4.Дане рішення набуває чинності та вступає в дію з 1 січня 2019 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з

     питань соціально-економічного розвитку села, плануванн, бюджету,та фінансів.

 

 

                     СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                      П.І. Джуга

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          

 

                                                                                                                            ДОДАТОК 1

 

                                                                                   До рішення VІІ-ої сесії VІІ -го скликання №353

                                                                                  Рокосівської сільської ради

                                                                                     від 20 червня 2018 року

 

                                                    Єдиний податок

1.Встановити   на 2019 рік ставки   єдиного податку   для :

   Першої групи платників єдиного податку - 10 %   прожиткового мінімуму станом на 01 січня 2019 року

     Другої групи платників   єдиного податку - 20 % до розміру мінімальної заробітної плати встановленої станом на 01 січня 2019 року

Третьої групи платника єдиного податку становить :

   - 3 % доходу – у разі сплати податку на додану вартість ;

   - 5 % доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку .

Четвертої групи платників єдиного податку - розмір ставки податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та /або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель , їх розташування та становить ( у відсотках до бази оподаткування) :

- для ріллі , сіножатей і пасовища (крім ріллі, сіножатей і пасовища , що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників ¸які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому грунті , або надані ім у користування , у тому числі на умовах оренди ) – 0.95 % ;

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень , розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0.57 %;

- для земель водного фонду - 2.43 %;

- для сільськогосподарських угідь , що перебувають в умовах закритого   грунту – 6.33 %.

                   Секретар   ради :                                       Л.М.Михайленко

                                                                          

ДОДАТОК 2

                                                                  До рішення VІІ-ої сесії VІІ -го скликання №353

                                                                     Рокосівської сільської ради

                                                                    Від 20 червня 2018 року

 

Транспортний податок

 

1. Платники податку

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території Рокосівської   сільської ради згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років /включно/ та середньо ринкова вартість яких становить   375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, меделі, року випуску, типу двигуна, обєму циліндра двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, що розміщується на його офіційному веб-сайті.

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2 цього додатку.

 

4. Пільги із сплати податку

Пільги зі сплати податку - відсутні.

 

5. Ставка податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2 цього додатку.

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Порядок обчислення податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 01 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня 2018м року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим Кодексом, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

8. Порядок сплати

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

9. Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

10. Інше.

Питання щодо адміністрування транспортного податку, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

                 

                           Секретар сільської ради                                            Л.М. Михайленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 4                                                                                                                                                

                                                                                                     

                                                                  До рішення VІІ-ої сесії VІІ -го скликання №353

                                                                     Рокосівської сільської ради

                                                                      від 20 червня 2018 року

 

 

                                                             АКЦИЗНИЙ   ПОДАТОК

                       В ЧАСТИНІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

                                 РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

 

           1.Платники податку

           Платниками податку є юридичні та фізичні особи – підприємці , які здійснють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрепленого газу , речовин , що використовуються як компоненти моторних палив , палива моторного альтернативного.

           2. Об’єкт оподаткування

      Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива , алкогольних напоїв , тютюнових виробів , тютюну та промислових замінників тютюну , нафтопродуктів , скрапленого газу , речовин , що використовуються як компонент моторних палив , палива моторного альтернативного .

3.База оподаткування

       Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість)   пива , алкогольних напоїв , тютюнових виробів , тютюну та промислових замінників тютюну , нафтопродуктів , скрапленого газу , речовин , що використовуються як компонент моторних палив , палива моторного альтернативного , що реалізуються через роздрібну торгову мережу .

1.Ставка податку

       Ставку податку встановлюється з 01 січня 2019 року у розмірі п’яти відсотків від вартості (з податком на додану вартість)   пива , алкогольних напоїв , тютюнових виробів , тютюну та промислових замінників тютюну , нафтопродуктів , скрапленого газу , речовин , що використовуються як компонент моторних палив , палива моторного альтернативного , що реалізується через роздрібну мережу.

$11.     Податковий період

   Базовий податковий (звітній) період дорівнює календарному місяцю.

   Датою виникнення податкових зобов’язань   щодо реалізації через роздрібну торговельну мережу мережу пива , алкогольних напоїв , тютюнових виробів , тютюну та промислових замінників тютюну , нафтопродуктів , скрапленого газу , речовин , що використовуються як компонент моторних палив , палива моторного альтернативного є дата здійснення розрахункової операції , відповідно до Закону України «про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі , громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями , які   сплачують єдиний податок є дата надходження оплати за проданий товар.

$12.     Порядок оплати податку

     Податок сплачується за місцем операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу   пива , алкогольних напоїв , тютюнових виробів , тютюну та промислових замінників тютюну , нафтопродуктів , скрапленого газу , речовин , що використовуються як компонент моторних палив , палива моторного альтернативного і зараховується до міського бюджету згідно з положенням Бюджетного кодексу України .

                                   Секретар сільської ради                                             Л.М. Михайленко